A 2013-as MAdT szponzorai


Köszönjük a támogatást!
[Hírek]
Szegedi Szabadtéri Játékok: Tánc-Ünnep
2021. július 16., 10:43
Parádé a csillagok alatt
70 éves a Magyar Állami Népi Együttes
2021.07.23., 21:00 óra (esőnap: 2021.07.24., 21:00 óra)


>
[Sajtófigyelő]
2021. október 18., 09:58
Pásztor István, a Tartományi Képviselőház elnöke, a Vajdasági Magyar Szövetség vezetője beszédet mondott a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumára (KMKF) Budapesten, a Parlament felsőházi termében. A vajdasági házelnök a következőket jegyezte fel Facebook-oldalán: Megtisztelő lehetőség ért, hogy a VMSZ elnökeként beszélhettem a közelmúlt politi ... >
[Hónap könyve]
Gulyás József összegyűjtött versei II.
Szabadka, 2015, Életjel Könyvkiadó
Gulyás József összegyűjtött verseinek második kötete (hozzávetőlegesen) nyolc év, tehát alig több mint fél évtized költői „termését” foglalja magában; több mint négyszáz oldalt jelent mégis – a versalkotás/olvasás vallomásossága és szubjektív élményvilága formálta – nem okvetlenül logikus – alakulásrendben. Hogy miért épp ez az 1966-tól 1972-ig ter ... >
[Hírek]
Lamentáció Jung Károlyért – Beszédes Valéria néprajzkutató Jung Károlyra emlékezik
2021. július 12., 10:17
Búcsúztató éneket kellene írnom, vagy sirató. Sajnos sem kántor, sem sirató asszony nem vagyok. Jung Károly ezt várná el tőlünk az itt maradóktól. A maga Gyászénekét már 1979-ben megírta Sótanyi István halálakor. Az akkori búcsúztatóhoz jegyzetet is fűzött, néhány mondatban meghatározta a kántorság lényegét. Ez a lírai összefoglaló, végeredményben mindent elmond arról, amit fontosnak tartott, az életről, a tudományról, önmagáról a költőről, a folkloristáról. A költeményhez jegyzet is tartozott, ahogy a tanulmányaihoz is. Az ő szövegei után előbb jött a bibliográfia, majd egy új fejezetben az újabb kutatások eredményei. A jegyzetek végeredményben egy újabb tanulmánnyá kerekedtek ki. Bepillantást engedve kutatási módszerébe.
>
[Sajtófigyelő]
2021. október 18., 09:53
Savelin Zoltán martonosi plébános 1987 óta szervezi meg a fatimai ünnepségeket, miután zarándokútjáról egy fatimai szobor másolatával tért haza falujába. Az esemény az évek alatt a délvidéki magyarság összefogásának ünnepévé vált. A járvány miatt idén azonban csak minimális létszámmal tudják megszervezni a rendezvényt, amira csak a helybelieket vár ... >
[Pályázatok]
A Magyar Nemzeti Tanács nem kulturális tevékenységet folytató civil szervezetekre vonatkozó 2017. évi pályázata
Határidő: 2017. június 30.
A pályázat célja a vajdasági magyarság szülőföldjén való boldogulásának előmozdítása, nemzeti önazonosságtudatának megerősítése, valamint konkrét szellemi és tárgyi eredményt felmutató, célokat tükröző igényes programok támogatása.
>
[Új könyv]
Hideg krematórium. Auschwitz regénye
Újvidék, 2015, Forum Könyvkiadó
 A hosszú szerelvény német jelzésű, alacsony teherkocsikból állt. Most készült megtorpanni. – Megállunk – szaladt végig az ájult, apatikus emberek között. Sejtettük, hogy a rendeltetési helyhez közeledünk. Bácstopolyán két és fél nappal ezelőtt raktak vagonokba bennünket; azóta mindössze kétszer álltunk meg egy-két percnél hosszabb időre. Egy ízb ... >
[Felhívások]
XXV. Dudás Kálmán Nemzeti Vers- és Prózamondó Találkozó
2021. október 07., 12:30
A Vajdasági Magyar Versmondók Egyesülete a Bácsfeketehegy Magyar Művelődési és Helytörténeti Egyesület közreműködésével 2021. november 27-én és 28-án Bácsfeketehegyen megszervezi a XXV. Dudás Kálmán Nemzeti Vers- és Prózamondó Találkozót.
>
[Pályázatok]
Pályázat iskolai keretek közt alapítandó vagy már működő kórusok részére a 2017/2018-as tanévben megvalósuló szakmai-művészeti programok támogatására
Határidő: 2017. június 30.
Az Emberi Erőforrások Minisztere iskolai kórusok alapítására és a meglévők munkájának támogatására pályázati felhívást tesz közzé. >
[Felhívások]
A 2022. évi Durindó és Gyöngyösbokréta megrendezésére vonatkozó pályázat
2021. október 28., 10:46
 A Durindó és Gyöngyösbokréta Fesztivál Tanácsa pályázatot hirdet a 2022-ben sorra
kerülő LVIII. Gyöngyösbokréta és a XLV. Durindó Fesztivál megrendezésére.


>