Szerda, 2024.07.17.
VMMI

Bibliográfia, Helytörténet, Történelem

A délvidéki magyarság válogatott történeti és honismereti bibliográfiája

Mely titulus alatt azt kell érteni, hogy minden, a vidékre vonatkozó értekezés, észre vétel, tzáfolat és igazítás közre bocsáttatik

  • Szerkesztő: Buzás Márta
  • Megjelenés éve: 2008
  • ISBN: 978-86-323-0722-3
  • Kiadó: Forum Könyvkiadó Intézet
Részletes megtekintés a VAMADIA kiadványtárában

A LETŰNT SZÁZADOKRA VILÁGOT DERÍTSEN...

 

(...)

 

A délvidéki magyarság válogatott történeti és helytörténeti bibliográfiáját tartja a kezében a figyelmével megtisztelő érdeklődő. Az olvasó, aki a szerzőéhez hasonló kíváncsisággal tekint a mára már sűrű homály fedte történelmi múlt felé, s aki – elsősorban lelki-szellemi erőforrás gyanánt – újonnan szeretné felfedezni tudós elődeinket. Azokat, akik kettőszáz év távlatában tanúi, megalkotói, éltetői és működtetői voltak Szent István országa déli vármegyéi társadalmi életének. Akik életművekbe mentették át az eltűnő idő értelmezhető és értékelhető emlékét. Nekik köszönhető, hogy a Délvidék nem jutott Karthágó sorsára. Nekik köszönhető, hogy a Délvidék fogalma és misztériuma ma is eleven és kikezdhetetlen, hogy kiapadhatatlan erőforrást jelent minden megszülető nemzedék számára. Ma már szinte egyedülálló módon, csak a délvidéki magyar történetírók műveiből lehet megtanulni, hogy ezen a tájon is volt valaha egy jól szervezett, hagyományos értékrendje szerint működő, jövőjében előbb mélyen hívő, majd idők változásával inkább már csak reménykedő magyar közösség.

 

(...)

 

(részlet MÁK Ferenc Előszavából)