Hétfő, 2024.06.17.
VMMI

Tanulmány, Kulturális antropológia, Néprajz, Történelem

Egyén és közösség

Tanulmányok

  • Szerkesztő: Bárdi Nándor, Tóth Ágnes
  • Megjelenés éve: 2012
  • ISBN: 978-86-86469-53-3
Részletes megtekintés a VAMADIA kiadványtárában

A Kisebbségkutató Intézet a Vajdasági Magyar Művelődési Intézettel és a marosvásárhelyi Borsos Tamás Egyesülettel együttműködve az elmúlt fél évtizedben két konferenciát is rendezett személy és közösség viszonyáról. (2007 augusztusában Marosvásárhelyen Kisebbségi életpályák, 2010 novemberében Zentán pedig Egyén és közösség címmel.) Jelen kötet tematikailag a két konferencia anyagára épül, kulturális antropológiai, néprajzi, művészettörténeti, történeti elemzéseket tartalmaz. Szerkesztési elvként a kronologikus rendet választottuk. Így egymás mellé kerülhettek a felvidéki, erdélyi vagy éppen a vajdasági magyar közösségekben meghatározó vagy jelentős szerepet játszó személyek életútjai, a közösségükhöz való viszonyuk, a többségi társadalomba, a politikai struktúrába való beágyazottságuk. Ez a párhuzamosság lehetővé teszi az olvasó számára, hogy képet kapjon arról is, hogy adott időszakban melyek voltak a hasonlóságok és különbözőségek a külhoni magyar közösségek társadalmi helyzete, politikai önszerveződése és orientációja tekintetében.

 

A szerkesztők