Hétfő, 2024.06.17.
VMMI

Néprajz, műemlékvédelem, Tanulmány

Hol volt...

Néprajzi és műemlékvédelmi tanulmányok

  • Szerző: Beszédes Valéria
  • Megjelenés éve: 2011
  • ISBN: 978-86-86469-47-2
Részletes megtekintés a VAMADIA kiadványtárában

Fülszöveg

 

Az örökség, a hagyaték és a hagyomány iránti elkötelezettség és hivatástudat fogja össze Beszédes Valéria néprajzi és műemlékvédelmi tanulmányait, hogy összekapcsolódásukkal felmutassák a bácskai és a bánsági magyarság népéletének és épített örökségének egymásmellettiségét, organikus egységét, átöröklődésének szükségszerűségét és a hagyományban élők felelősségét is, hogy örökségükben ne csak ők tudjanak tájékozódni, hanem az utánuk jövő, tévelygő nemzedékek is. Arról is meggyőzi olvasóját ez a tanulmánygyűjtemény, hogy a kultúrát nem lehet anyagi és szellemi részre tagolni, hiszen a tárgyi, anyagi műveltségben is az elsőbbség nem az anyagé, hanem a gondolaté, az ismeretek átörökítéséé, a tanulásé, hiszen a nemzedékről nemzedékre átadott és felhalmozott ismeret, tapasztalat, emlékezet kell ahhoz, hogy megbecsüljük értékeinket, és még inkább szeressük kultúrát őrző és alakító közösségünket.