A 2013-as MAdT szponzorai


Köszönjük a támogatást!

A hónap könyve

[Könyvek]
Újvidék, 2014, Forum Könyvkiadó
Harminc vagy még több évvel ezelőtt számomra és – lehet, illetéktelenül veszem fel a többes számot – nemzedékem számára, amely éppen azokban az években alakította szellemi és érzelmi világképét, Szenteleky Kornél neve az irodalomban, az irodalom történetében, az irodalmi kritikában elképzelhető minden „rossz”-nak a mintája volt. Megmondom nyomban, igazságtalanok voltunk. De amivel akkor szemben álltunk, a tespedt mozdulatlanság és bezárkózás, a vidékies színvonaltalanság, az idegen földről származó gondolat és érzés visszautasítása, a banalitás ... >
[Könyvek]
Szolnok–Zenta, 2009, Szolnoki Művészeti Egyesület – zEtna
[Könyvek]
Budapest, 2008, Timp
[Könyvek]
Újvidék–Zenta, 2011, Forum – Vajdasági Magyar Művelődési Intézet
Kerek évfordulók alkalmával talán az a legmeddőbb, amikor az évszámot hatalmába keríti a dologtalan semmi, és végül üresen csattogó, egymást vállon veregető ünneplésbe fullad az, amit minden más kapcsán a munka kellene fémjeleznie. A Létünk folyóirat négy évtizedének évfordulója pontosan ezzel a gyakorlattal szállt szembe akkor, amikor íróinak és olvasóinak a válogatáskötetet és az archívum digitalizált változatát adta. Azzal, hogy így lépett ötödik évtizedébe és egy válogatással tiszteleg a múlt előtt, hogy összegez, de egyben előre is tekints ... >
[Könyvek]
Szabadka, 2014, Forum Könyvkiadó – Szabadkai Városi Múzeum
A 19. és a 20. század fordulóján Szabadkát - lakosságának száma alapján - Szeged után a második legnagyobb vidéki városként tartották számon az országban. A várost mindig a nyelvi gazdagság és a vallási sokszínűség jellemezte. Az 1900-as népszámlálás adatai szerint az itt lakóknak 57,05 százaléka volt magyar, 3,15 százaléka szerb, 2,12 százaléka német. Valószínű, hogy bunyevácokat az egyéb kategóriához sorolták, és csak feltételezhetjük, hogy ők alkották a lakosság közel 38 százalékát. A korabeli város vallási megoszlása is tarka képet mutat: 1 ... >
[Könyvek]
Budapest, 2011, Gondolat Kiadó
[Könyvek]
Budapest, 2011, Gondolat Kiadó
Sziveri János 1954-ben született a bánáti Muzslán 0ugoszlávia). Első verseskötete 1977-ben jelent meg Szabad gyakorlatok címmel, ezt követte a Hidegpróba 1981-ben, a Dia-dalok 1987-ben. Ekkor már kiközösített ember: a legendás újvidéki folyóiratot, az Új Symposiont 1980 óta irányító főszerkesztőt 1983-ban botrányos körülmények között leváltották. '85 és '88 között Ljubiša Ristić jóvoltából a Szabadkai Népszínház dramaturgjaként dolgozott, majd '89-ben súlyosbodó betegségének kezelésére családjával a magyar fővárosba költözött, további versesköt ... >
[Könyvek]
Újvidék, 2015, Forum Könyvkiadó
Néhány évvel ezelőtt, még valamikor a kilencvenes években tettük fel Szivácon, a Szenteleky Napokon a kérdést, hogy „Hol tartasz?”. A Szenteleky Napokon megjelent írókat, költőket, taná¬rokat és másokat kérdeztünk, és félve tettük fel a kérdést, nem tudtuk, érkeznek-e válaszok, s aztán némi meglepetéssel állapít¬hattuk meg, hogy valamilyen módon célba talált a kérdés, sokan, többen válaszoltak rá, ki írásban, ki meg szóban. A kérdéssel meg a válaszokkal együtt járt az összetartozás hangulata és élménye, mert aki megszólalt, mondom, sokan voltak ... >