A 2013-as MAdT szponzorai


Köszönjük a támogatást!
Vissza
A Magyar Nemzeti Tanács nem kulturális tevékenységet folytató civil szervezetekre vonatkozó 2017. évi pályázata
Határidő: 2017. június 30.
Elnyerhető összeg: 30 000–80 000 dinár
Magyar Nemzeti Tanács
A pályázat célja a vajdasági magyarság szülőföldjén való boldogulásának előmozdítása, nemzeti önazonosságtudatának megerősítése, valamint konkrét szellemi és tárgyi eredményt felmutató, célokat tükröző igényes programok támogatása.
A Magyar Nemzeti Tanács nem kulturális tevékenységet folytató civil szervezetekre vonatkozó 2017. évi pályázata
A pályázat tárgya a magyar közösség civil szerveződésének fejlesztését segítő szervezetek, egyesületek támogatása.

 A pályázatot benyújthatják szerbiai székhelyű:
- nem kulturális tevékenységet folytató civil szervezetek.

A támogatást igényelhetik:
- eszközbeszerzésre,
- működési költségek finanszírozására és
- programok szervezésére.


A kiosztásra kerülő támogatás: 2 250 000 (azaz kétmillió-kettőszázötvenezer) dinár.

A szervezetenként igényelhető támogatás összege: 30 000–80 000 dinár.

 A pályázat formája nyílt és vissza nem térítendő, elő- és utófinanszírozásra egyaránt felhasználható.

Benyújtási határidő: 2017. június 30., 14.00 óra.

 A pályázat megvalósulási paraméterei:
- megvalósítási időszak: 2017. január 1. – december 15.
- elszámolási határidő: a támogatott program/projekt megvalósítását követő 30 nap, de legkésőbb 2017. december 31-éig.

 A pályázaton nem vehetnek részt azok a szervezetek, amelyek:
- a jelen pályázati felhívás 3., 4., 11., 12., 13. és 14. pontjának nem tesznek eleget,
- a pályázati határidőket figyelmen kívül hagyják,
- elmaradott, határidőre el nem számolt pályázati elszámolásukat nem pótolták.

 A szervezetek egy pályázatot nyújthatnak be.

A Magyar Nemzeti Tanács hivatalos honlapján megtalálható pályázati rendszerben történő regisztrálást követően (http://www.mnt.org.rs/regisztracio) a pályázati adatlapot online rendszeren keresztül kell magyar nyelven kitölteni.

Az online rendszerben kitöltött pályázati űrlapot ki kell nyomtatni, majd postai úton elküldeni a Magyar Nemzeti Tanács címére (24000 Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II.).

A borítékon kötelező feltüntetni a következőt:
„PÁLYÁZAT NEM KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ SZERVEZETEK RÉSZÉRE – Ne nyisd fel!”
 
A pályázat teljes szövege és a pályázati űrlap a Magyar Nemzeti Tanács weboldalán található.