A 2013-as MAdT szponzorai


Köszönjük a támogatást!

A hónap könyve

[Hónap könyve]
[2016. március]
Szabadka, 2015, Életjel Könyvkiadó
Gulyás József összegyűjtött verseinek második kötete (hozzávetőlegesen) nyolc év, tehát alig több mint fél évtized költői „termését” foglalja magában; több mint négyszáz oldalt jelent mégis – a versalkotás/olvasás vallomásossága és szubjektív élményvilága formálta – nem okvetlenül logikus – alakulásrendben. Hogy miért épp ez az 1966-tól 1972-ig terjedő szakasz és ez a 425 oldalnyi vers állt össze kötetté? Megpróbálom az említett szuverén költői világot és a reá épülő – természeténél fogva – szubjektív olvasásélményt megmagyarázni.  Gulyás Józs ... >
[Hónap könyve]
[2015. december]
Zenta, 2015, zEtna
  Hiperrealisztikus és mitikus   Ez a két jelző jutott eszembe Sándor Zoltán Térdről a világ című kötete novelláit olvasva, még ha – első látásra – két egymásnak teljesen ellentmondó fogalomról van is szó; egyrészt a valóságnak történő megfeleltetés eljárásáról, másrészt egy vele ellentétes mágikus-mitikus világ narratív utánképzéséről. És gondolom, nem én vagyok az egyetlen olvasó, akinek Sándor Zoltán hőseiről, a lecsúszott, munkanélküli, szegénységben tengődő, a társadalmi szokásrend vagy a végzet által „térdre kényszerített” emberek sors ... >
[Hónap könyve]
[2015. november]
Zenta, 2015, zEtna–Basiliscus
Otthon a formában     Nem könnyű olyan verseskötetről írni, amelyben a versek jelentős része fotókra íródott, ennélfogva képtelenség hitelesen visszaadni azt az élményt, amit ténylegesen csak akkor kaphat meg az olvasó, ha teljes fizikai valójában is megismeri a könyvet, vagyis kézbe fogja, átlapozza, elolvassa. Lennert Móger Tímea második, Innensemmerre szigetecske című kötetét olvasva valószínűleg át kell értelmeznünk azt a feltevést, hogy a vers egy független, különálló individuum. Ezeknek a verseknek szükségük van a saját fotóikra, a ... >
[Hónap könyve]
[2015. október]
Veszprém, 2015, Iskolakultúra
Átjárás múlt és jelen között Bence Erika tanulmánykötete behatóan elemzi a benne felmerülő irodalomtörténeti kérdéseket. Ami viszont magával ragadja az olvasót, hogy a kötet tanulmányainak témája mind a szakembert, mind a a laikus olvasót érdekelheti. Ugyanis izgalmas utat választott egy-egy új alkotás elemzéséhez. A XIX. századi alkotások, a „lerágott csontok” új megközelítésben, új kutatási eredményekkel ismét újként tárulnak az olvasó elé. Katona József Bánk bán című drámájának elemzése során a tanulmányíró az I. felvonás első jeleneté ... >
[Hónap könyve]
[2015. szeptember]
Szabadka, 2014, Életjel
Szélroham „Mindegy… Ugyanolyan jó hely ez a meghalásra, mint bármelyik másik” – áll a kötet címadó elbeszélésében, a könyv utolsó lapján, a történetek sorozatában kirajzolódó időbeliség végén. A lét kiszámíthatatlansága, az átélt tapasztalatok keserűsége ebben a megátalkodott, konok lelki ellenszegülésben összegeződik. A kötet szövegvilágának sztoikus letisztultsága és a fentihez hasonló élet(vagy halál)igazságok egyfajta sorsvállalástudatot sugallnak. A könyvben egy újságíró szájából hangzik el az idézett mondat. A kitartás kötelességét hi ... >
[Hónap könyve]
[2015. augusztus]
Újvidék–Budapest, 2015, Forum Könyvkiadó – Magvető Könyvkiadó
Töredezett teljesség A jó dolgoknak idő kell, és ez a mondat is tökéletesen ráhúzható Sirbik Attila St. Euphemia című regényére, melyen a szerző hat évet dolgozott. A könyv az újvidéki Forum és a budapesti Magvető Könyvkiadó gondozásában került a nagyközönség kezébe a 2015-ös Ünnepi Könyvhét alkalmával. A mű az 1980-as és 90-es évek történéseit dolgozza fel egy férfivé váló vajdasági kamasz szemszögéből. Mielőtt azonban a regény részletezésére kerülne sor, mindenképpen érdemes felhívni a figyelmet a kötet borítójára, ami Davor Gromilović ... >
[Hónap könyve]
[2015. június]
Újvidék, 2015, Forum Könyvkiadó
Magritte-ról és a számozott hattyúkról Megkerülhetetlen kettősségre mutat rá Maurits Ferenc legújabb, Bukott angyal ablaka című, az újvidéki Forum Könyvkiadó gondozásában megjelent kötetének alcíme. Fényversek utazásaimról – olvashatjuk közvetlenül a cím alatt, ennek nyomán pedig a 2008-ban megjelent Néma angyalok hátsó behajtóján (is) olvasható Telepi versfény című szövegre, illetve az újvidéki külvárosban eltöltött, sok tekintetben sötét és terhes gyermekkornak a Piros Frankenstein (1970) című mappa és a Telep (1975) című verseskötet óta ism ... >
[Hónap könyve]
[2015. május]
Szabadka, 2014, Életjel
Talán még precíz számolgatás és mérlegelés révén sem biztos, hogy pontos feleletet tudnánk adni arra a kérdésre, hány verset is tartalmaz Gulyás József összegyűjtött versei 1253 oldalt kitevő kéziratának első kötete, amely az 1955-től 1959-ig, illetve az 1960–tól 1965-ig terjedő két – elkülönülő – fél évtized költeményeit tartalmazza. A bizonytalanság a versek formai megszerkesztettségének mibenlétéből ered: külön versekként számoljuk-e az egységes cím alá került, csak számozott, 29 versből összeálló versciklust, illetve a hosszúvers/versfolyam ... >
[Hónap könyve]
[2015. március]
Zenta, 2014, zEtna
Mégis mi az a csirkeágyú? Szép kis történetek. Balázs Attila könyvének címéből egyfajta önértelmezést, öniróniát hall ki az olvasó. A huszonkilenc elbeszélés pedig valamilyen válaszféle, kísérlet, melyet például olyan kérdésekre lehetne adni, hogy a történelem és az egyéni élettörténet hogyan találkoznak. Hogyan mosódik össze és oldódik fel egymásban e két fogalom- és jelenségkör? A történelem működhet-e nélkülünk, és ha nem, tisztában vagyunk-e saját felelősségünkkel? Egyáltalán: fogalmaink, szavaink és a mesélés, történetmondás mint közöss ... >
[Hónap könyve]
[2015. január]
Újvidék–Budapest, 2013, Forum–Magvető
Az emlékezet oldalán Ritkán látni olyan impozáns életrajzot, mint amilyen a 2013-ban megjelent Zoknik a csilláron, életek hajszálon című könyv szerzőjéé, Várady Tiboré, aki, mint ahogy a fülszöveg róla szóló rövid ismertetőjében olvashatjuk, Belgrádban végzett jogot, majd többek között tanított Újvidéken, Budapesten és az Egyesült Államokban. Ezek csak kiragadott momentumok a páratlanul gazdag életrajzból, így nem hiába szerepel egy, a születésnapja apropóján készített 2014-es interjúban, hogy „hetvenöt év alatt legalább százötven évet élt” ... >