A 2013-as MAdT szponzorai


Köszönjük a támogatást!

A hónap könyve

[Új könyvek]
[2016. március 29.]
Újvidék, 2015, Forum Könyvkiadó
 A hosszú szerelvény német jelzésű, alacsony teherkocsikból állt. Most készült megtorpanni. – Megállunk – szaladt végig az ájult, apatikus emberek között. Sejtettük, hogy a rendeltetési helyhez közeledünk. Bácstopolyán két és fél nappal ezelőtt raktak vagonokba bennünket; azóta mindössze kétszer álltunk meg egy-két percnél hosszabb időre. Egy ízben valami híg levest adtak akkora résen, melyen csak a benyújtó kéz fért be. Másodszor nyílt pályán lassított a vonat. Sikoltva fordultak a reteszek akkor, és a fűzöld egyenruhás német tábori csendőrö ... >
[Új könyvek]
[2016. március 29.]
Újvidék, 2015, Forum Könyvkiadó
Dugu kompoziciju voza sačinjavali su niski teretni vagoni sa nemačkom oznakom. Taman se spremala da stane. – Staćemo – prostrujalo je među onesveslim, apatičnim ljudima. Slutili smo da se približujemo određenom mestu. Pre dva i po dana potovarili su nas u Bačkoj Topoli. Od tog vremena stajali smo duže samo dva puta. Jednom su nam dali neku žitku supu kroz otvor kroz koji je mogla da se proturi samo ruka. Drugi put je voz usporio na otvorenoj pruzi. Tada su se sa cikom okrenule reze, i glas nemačkih vojnih žandarma, obučenih u zelene kao t ... >
[Új könyvek]
[2016. március 29.]
Újvidék–Zenta, 2016, Forum Könyvkiadó – Vajdasági Magyar Művelődési Intézet
 „Már régóta érezzük szükségét egy olyan kiadványnak, mely általános képet nyújt a Vajdaságban élő magyarság népdalkincséről” - írta Bodor Anikó Vajdasági magyar népdalok című könyve I. kötetének előszavában 1997-ben, amikor még a közreadást négy kötetre tervezte. Azóta a lírai dalokat (katonadalokat, a hétköznapok dalait, szerelmi, tréfás és egyéb dalokat) tartalmazó köteten kívül a terveknek megfelelően 1999-ben megjelent a II., a Balladák, betyár- és pásztordalok, 2003-ban a III., a Párosítók, lakodalmasok, szerelmi dalok és 2008-ban a IV., ... >
[Új könyvek]
[2016. március 10.]
Újvidék, 2015, Forum Könyvkiadó
Teles Ede (1872-1948) szobrász- és éremművész élete, valamint munkássága három országhoz kötődik: Szerbiához, Magyarországhoz és Hollandiához. Szabadkán nőtt fel, ehhez a városhoz fűzik gyermek- és ifjúkori színes emlékei. Itt állították fel 1901-ben első köztéri szobrát, az Erzsébet királynő mellszobrot. Ennek a városnak ajándékozta az első nemzetközi sikert aratott alkotását, A két bornemissza (1893) szoborcsoportot, a szabadkai gimnáziumnak pedig az Állami Nagy Aranyérmet, amellyel 1908-ban tüntették ki. Topolyán és Szilágyin köztéri szobra ... >
[Új könyvek]
[2016. március 10.]
Újvidék, 2015, Forum Könyvkiadó
  „Ebben a kötetben is – akárcsak az Interjúláz címűben (Életjel, 2011) – kivétel nélkül ismert, népszerű írókkal, színészekkel, festőkkel, zenészekkel, újságírókkal és más területen dolgozó közéleti emberekkel folytatok párbeszédet. A kiindulópont (…) mindig egy adott eset/esemény volt: egy-egy díj vagy elismerés, új szerep, megjelent könyv, jeles nap… De a másfél-két óra hosszú »mélyben halászáskor« bizony sokszor-sokszor elsodortak bennünket a hullámok a végeláthatatlan messzeségbe. Számomra voltaképpen mindig ezek a percek voltak a legizgal ... >
[Új könyvek]
[2016. március 10.]
Zenta, 2015, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet
  >
[Új könyvek]
[2016. március 04.]
Szabadka, 2015, Életjel Könyvkiadó
Gulyás József összegyűjtött verseinek második kötete (hozzávetőlegesen) nyolc év, tehát alig több mint fél évtized költői „termését” foglalja magában; több mint négyszáz oldalt jelent mégis – a versalkotás/olvasás vallomásossága és szubjektív élményvilága formálta – nem okvetlenül logikus – alakulásrendben. Hogy miért épp ez az 1966-tól 1972-ig terjedő szakasz és ez a 425 oldalnyi vers állt össze kötetté? Megpróbálom az említett szuverén költői világot és a reá épülő – természeténél fogva – szubjektív olvasásélményt megmagyarázni.  Gulyás Józs ... >
[Új könyvek]
[2015. december 08.]
Ada, 2015, Széchenyi István Stratégiakutató Társaság
Mindig lebilincseltek a gyöngyhalászok. A végtelen tengerek mélyére rettenthetetlen bátorsággal lebukni, nem törődni a leselkedő ezer veszéllyel, biztos kézzel kiválasztani és a felszínre hozni a kagylót, melynek mélyén igazgyöngy lapul – elismerésre méltó vállalkozás. S az is, ami ezután következik: az igazgyöngyöt a kagylóról leválasztani, megtisztogatni, megmunkálni, míg ragyogó ékszerré nem válik. >
[Új könyvek]
[2015. december 08.]
Ada, 2015, Széchenyi István Stratégiakutató Társaság
 Jelen kötetben olyan előadások, köszöntők, ünnepi beszédek, tanulmányok és más írások látnak napvilágot, amelyek tematikailag a magyar nyelv, mégpedig a kisebbségi körülmények között létező anyanyelv és az anyanyelv ügyéért folytatott küzdelemről vallanak. A kötet szerzője több évtizede él kisebbségi sorban, megismerte és megtapasztalta azokat a körülményeket, amelyek meghatározták az anyanyelvhasználat lehetőségeit, megélte azokat a társadalmi-politikai változásokat, amelyek kihatással voltak az anyanyelv használatára, és maga is - tanárként, ... >
[Új könyvek]
[2015. december 04.]
Zenta, 2015, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet
 E kötet drámái arra utalnak, hogy írójuk – a pillanat impresszióinak engedve – mindig akkor jut a dráma(író)i vétség közelébe, amikor valami olyasmi foglalkoztatja, ami – anyagként – a színpadra kívánkozik. Legyen szó bár egy halálos látomással fűszerezett családi/művészeti háromszög/négyszög konfliktusról (A révész satuja), egy javítóintézet ordítóan sivár életének ordító kilátástalanságokkal és tragédiákkal elkevert hétköznapjairól (Stranger in the Night), egy újságírónő (szintén családi konfliktusokkal terhelt) küzdelmes karriertörténetéről ... >