A 2013-as MAdT szponzorai


Köszönjük a támogatást!

A hónap könyve

[Könyvek]
Szabadka, 2015, Életjel Könyvkiadó
Gulyás József összegyűjtött verseinek második kötete (hozzávetőlegesen) nyolc év, tehát alig több mint fél évtized költői „termését” foglalja magában; több mint négyszáz oldalt jelent mégis – a versalkotás/olvasás vallomásossága és szubjektív élményvilága formálta – nem okvetlenül logikus – alakulásrendben. Hogy miért épp ez az 1966-tól 1972-ig terjedő szakasz és ez a 425 oldalnyi vers állt össze kötetté? Megpróbálom az említett szuverén költői világot és a reá épülő – természeténél fogva – szubjektív olvasásélményt megmagyarázni.  Gulyás Józs ... >
[Könyvek]
Horgos, 2018, Szerzői kiadás
 A népi játékok elméleti és gyakorlati alkalmazása a gyermekek készség- és képességfejlesztésében >
[Könyvek]
Zenta, 2018, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet
Válogatás Vlasity Károlyné Zélity Klára moholi népdalénekes dalaiból >
[Könyvek]
Újvidék, 2010, Forum Könyvkiadó
[Könyvek]
Újvidék, 2012, Forum – Magyar Szó Kft.
[Könyvek]
A. Sajti Enikő
Szeged–Zenta, 2013, Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltára – Vajdasági Magyar Művelődési Intézet – Zentai Történelmi Levéltár
[Könyvek]
A. Sajti Enikő
Budapest, 2004, Napvilág Kiadó
[Könyvek]
A. Sajti Enikő
Újvidék, 2010, Forum Könyvkiadó
[Könyvek]
A. Sajti Enikő
Budapest, 1987, Kossuth Könyvkiadó