A 2013-as MAdT szponzorai


Köszönjük a támogatást!

A hónap könyve

[Könyvek]
Baráth Katalin
Budapest, 2010, Agave Könyvek Kft.
Szórakoztató (b)irodalom A monarchiabeli Ókanizsa békés kis világába írja be magát egy krimitörténet. Dávid Veronika az Árkádia papír- és könyvkereskedés eladókisasszonya, a pult alatt saját szerelmes regényét szerzi épp, amikor az ő életében is regényes fordulat áll be egy hulla személyében. Ugyanis lábai elé zuhan Vili, a falu bolondja hátában egy késsel. Innentől az úrilány, a rendőrkapitány és Vékony doktor úr szövevényes nyomozásának lehetünk az olvasóközönsége. Több áldozat van, valamennyi gyilkosságban a közös, hogy Ady A fekete zongora ... >
[Könyvek]
Bárdi Nándor
Zenta, 2012, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet
[Könyvek]
Barlog Károly
Újvidék–Budapest, 2012, Forum–JAK–PRAE.HU
Kormányteremtésben Rendkívül összetett, néha megválaszolhatatlan kérdés, hogy egy könyvben hány arcot és hangot vonultat fel az író. Barlog Károly kötetében „mindenből a Maximumot” adja. Szerzőnk a „Nyakig a posztban feszt”-elve alapján éli meg és használja ki a posztmodern irodalom adta lehetőségeket. Többszintű intertextuális játékot űz: néhol utal, másutt átír, már-már szlogenként funkcionáló mondatokat idéz, népszerű szerzőket, címeket, szereplőket lajstromoz. A szerző a Maximban nyelvi megformálás terén is heterogenitásra törekszik, kih ... >
[Könyvek]
Bartha György
Zenta, 2011, zEtna–Basiliscus
megállapodtál már nincs félelem és indulat a szemgolyó is nyugodtan fordul lám ott a vár áll a vár a tarcallal versenyeznek a budai hegyek régi és új kirándulóhelyek csupán te lengsz magad felfüggesztett ingagolyó helyett >
[Könyvek]
Beder István
Zenta, 2008, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet
Beder István legújabb regénye minden tekintetben méltó folytatása a Kecsketemplommal elindított regényfolyamnak, amelytől talán abban tér el némileg, hogy a korábbi regényeknél is jóval nagyobb, mintegy három évszázadot ível át a történéseivel. A regényben elénk táruló történések a zentai csata (1697) utáni időktől kezdődnek, a törökök, janicsárok ittlététől távozásukig, a granicsárok letelepedésétől Oroszországba történt elvándorlásukig, az osztrák császárság, majd a Monarchia érájáig, a királyi Jugoszlávia, a rövid életű Horthy-korszak, a Tit ... >
[Könyvek]
Bence Erika
Újvidék, 2011, Forum
Horizont és beszédmód Bence Erika A múlt horizontja című tanulmánykötete a Forum Könyvkiadó gondozásában jelent meg 2011-ben. Az alcíme pontosít: A történelmi regény műfaji változatai a XIX. századi magyar irodalomban. Összefoglaló, mondhatni enciklopédikus áttekintése a XIX. századi történelmi regénynek és folyamatos befogadásának a XIX. századtól máig. A történelem, a történetírás és a regény viszonyrendszere fejezet tanulmányai az elméletét∕elméleteit, a meghatározását∕meghatározásait tárják elénk a címben megnevezett fogalmaknak. Egy érde ... >
[Könyvek]
Bence Erika
Veszprém, 2015, Iskolakultúra
Átjárás múlt és jelen között Bence Erika tanulmánykötete behatóan elemzi a benne felmerülő irodalomtörténeti kérdéseket. Ami viszont magával ragadja az olvasót, hogy a kötet tanulmányainak témája mind a szakembert, mind a a laikus olvasót érdekelheti. Ugyanis izgalmas utat választott egy-egy új alkotás elemzéséhez. A XIX. századi alkotások, a „lerágott csontok” új megközelítésben, új kutatási eredményekkel ismét újként tárulnak az olvasó elé. Katona József Bánk bán című drámájának elemzése során a tanulmányíró az I. felvonás első jeleneté ... >
[Könyvek]
Bence Erika
Újvidék, 2012, Bölcsészettudományi Kar – Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium
Az Arachné szőnyege című kötetet mind az irodalom alakulástörténeti kutatása, mind történetének oktatási modellje szempontjából az újítás, az elméleti és történeti újraértés igénye hozta létre; a magyar irodalom történetének egyedi látásmódja (víziója) mellett a történeti poétikák értelmezésének változatos stratégiáit is felállítja. Irodalomértésének két fontos elvi/gondolati alaptétele van. Az egyik, hogy az irodalom történetét hálózatos szövevényként, a lineáris tendenciák helyetti viszonyrendszerek oda-vissza ható mozgásaként képzeli el, ... >